Vita Life

Vitalife güncel sağlık konularına yer veren aylık sağlık magazin dergisidir. Sağlığın korunması ve sağlığımızı etkileyebilecek her konu hakkında sadece gerçekleri tarafsız ve bilimsel veriler ışığında her okuyucunun anlayabileceği sadelikte anlatan yazılar içerir.

Fitofarmakoterapi

Bitkisel ilaçlar son on yıldan bu yana, yan etkilerinin az olması, uzun süre kullanıma uygun olması nedeniyle tüm dünyada gittikçe daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bitkilerden ilaç olarak kullanılacak maddeleri elde etmek ve bunları ilaç formunda etkin dozlarda kullanıma sunmak çok yüksek bilgi birikimini gerektirmektedir.

Türk Dilinde sözel ve Mantıksal Yapı

Geleneksel dil bilgisi kuramcıları eskiden beri dilin işitilen ve yazılı olan somut bölümleri üzerinde çalışarak dil kurallarını bir dil bilgisi öğretisi olarak geliştirmişlerdir. Bu kuramcılar dilde neler bulunduğunu birer birer özenle ortaya koymuşlardır. Ne var ki dillerde bulunan bu ögelerin varlığını bilmek, bu ögelerin ve tümcelerin nasıl üretildiğini tam olarak açıklamaya yetmez.

Turkish Grammar

Traditional grammars describe only the physical appearance of a language; they do not mind what goes on behind the curtain. The mind of a human being works like the engine of a sports car. It arranges and chooses words matching one another, transforms simple sentence units to use in different parts of sentences, and recollects morphemes and phonemes to be produced by the human speech organs. All these activities are simultaneously carried out by the human mind

Linking Verbs In English & Turkish

Traditional grammars describe only the physical appearance of a language; they do not mind what goes on behind the curtain. The mind of a human being works like the engine of a sports car. It arranges and chooses words matching one another, transforms simple sentence units to use in different parts of sentences, and recollects morphemes and phonemes to be produced by the human speech organs. All these activities are simultaneously carried out by the human mind

Turkish Grammar

Traditional grammars describe only the physical appearance of a language; they do not mind what goes on behind the curtain. The mind of a human being works like the engine of a sports car. It arranges and chooses words matching one another, transforms simple sentence units to use in different parts of sentences, and recollects morphemes and phonemes to be produced by the human speech organs. All these activities are simultaneously carried out by the human mind